TP.HCM: Không thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học

Chiều 27-2, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản về việc thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19 của ngành GD&ĐT.

Thực hiện theo Điều 13 Chương IV Nghị định 86 của Chính phủ: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu chín tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học...".

Do vậy, Sở GD&ĐT TP yêu cầu các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá chín tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Trước đó, do diễn biến của dịch phức tạp, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định cho học sinh kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến hết tháng 2.