TP.HCM kiến nghị chính sách ưu tiên phát triển biên giới biển

Đó là một trong số những kiến nghị của UBND TP.HCM với trung ương trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển ngày 5-1.

Bên cạnh đó, TP cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ Công an để có hướng dẫn cụ thể đối với các đối tượng là người nước ngoài, Việt kiều đến khu vực biên giới biển. Đồng thời, có chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Công ước Luật Biển, Luật Biển Việt Nam… Đồng thời, đưa các nội dung trên vào chương trình giáo dục quốc phòng hằng năm ở các bậc học.

THU HƯƠNG