TP.HCM: Lãnh đạo trực tiếp nghe dân hiến kế để phát triển

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kế hoạch 305 về việc “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP.HCM sáng tạo, đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”.

Kế hoạch này xuất phát từ mục đích phát huy tinh thần dân chủ, thực chất, có chiều sâu; thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng nhân dân của Ban chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và đứng đầu là bí thư Thành ủy TP trong việc lắng nghe ý kiến, góp ý của nhân dân nhằm mục đích xây dựng và phát triển TP. Việc này cũng nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân TP, đồng bào các giới, kiều bào.

Thông qua đó Thành ủy TP có thể lắng nghe ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình đột phá mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đã đề ra; đồng thời tiếp thu những ý kiến góp ý cho việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Cụ thể, TP.HCM sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến giữa lãnh đạo TP và các tầng lớp nhân dân vào các buổi sáng thứ Bảy hằng tuần, từ ngày 5-10-2019 đến tháng 1-2020. Các chủ đề được chú trọng gồm: Giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế TP nhanh, bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, phát triển hệ thống doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng đó là giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng xã hội để TP thật sự là trung tâm của cả nước và khu vực, gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Trong nhóm vấn đề xã hội - con người, Thành ủy TP.HCM muốn nghe, tiếp thu các ý kiến hướng đến các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy văn hóa tiên tiến; nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng TP hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh công tác cải cách chế độ công vụ, cải cách hành chính, xây dựng TP thông minh… cũng được chú trọng trong quá trình này.

Song song đó, Thành ủy TP cũng sẽ tổ chức diễn đàn trên báo chí (cả báo in, báo điện tử, đài truyền hình, đài phát thanh) để lắng nghe những góp ý cho sự phát triển của TP. Cụ thể, tổ chức chuyên mục tiếp nhận ý kiến độc giả, hiến kế trên nhiều lĩnh vực, sau đó chọn lọc ra ý kiến hay, phù hợp để đăng tải trên báo in. Đồng thời tổ chức các buổi gặp gỡ nhà khoa học, chuyên gia trên đài truyền hình; thực hiện tuyến bài quảng bá mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP…

TP.HCM cũng sẽ tổ chức hai cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và những kỳ vọng của Nhân dân TP trong nhiệm kỳ 2020-2025.