TP.HCM: Mức giá dịch vụ thoát nước sẽ tăng

Ngày 29-3, Sở Xây dựng TP.HCM đã trình UBND TP.HCM dự thảo quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Sở Xây dựng đã đưa ra ba phương án đề xuất tính toán dựa trên hiện trạng hệ thống và nhu cầu thực tế (theo lưu lượng nước cấp).

Phương án 1: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, mức thu phí môi trường đang được thu bằng 10% giá cấp nước. Từ năm 2020-2024 mức thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tính thêm 3% mỗi năm.

Phương án 2: Lấy theo giá nước sạch 2019, mức thu phí môi trường đang được thu bằng 10% giá cấp nước. Từ năm 2020-2024 mức thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tính thêm 5% mỗi năm.

Phương án 3: Phương án này sẽ tăng cao. Lấy theo giá nước sạch năm 2019, mức thu phí môi trường đang được thu bằng 10% giá cấp nước. Năm 2020, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sẽ thu bằng 20% giá nước sạch. Từ năm 2021-2024, mức thu phí tính thêm 5% mỗi năm.

TP.HCM: Mức giá dịch vụ thoát nước sẽ tăng ảnh 1
TP.HCM sẽ triển khai thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thay thế thu phí môi trường đối với nước thải. Ảnh: NC

Với ba phương án đề xuất, dựa trên ý kiến tham vấn cộng đồng do Ngân hàng Thế giới thực hiện, mức thu đề xuất tác động đến thu nhập người dân, đặc biệt là người nghèo, thì phương án 2 được đánh giá là khả thi, đảm bảo không đột biến gây tác động xã hội đáng kể, không ảnh hưởng đột biến đến nguồn chi ngân sách trong suốt lộ trình.

Việc triển khai thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thay thế thu phí môi trường đối với nước thải với mức tăng dự kiến giá dịch vụ thoát nước trung bình là 5%, lộ trình giá 5 năm được tính cụ thể như sau:

Nếu tính theo giá nước sạch trung bình năm 2020 thì khi tăng giá dịch vụ thoát nước sẽ tăng lên 15% (tăng 1.439 đồng/m3). Như vậy, đến năm 2024, khi giá nước là 12.104 đồng/m3 thì mức giá dịch vụ thoát nước sẽ tăng 35% (khoảng 4.237 đồng/m3).

Việc thu phí sẽ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.

Theo đánh giá, giá dịch vụ thoát nước đề xuất trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025 có mức thu tương đối thấp so với các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương.

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 18-8: Diễn viên Hồng Đăng tường trình sự việc ở Tây Ban Nha là 'sự cố bất khả kháng'; Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu; Từ vụ vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2: Kiến nghị gắn camera giám sát nhiều công trình; Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM...