TP.HCM: Nghiên cứu thí điểm bầu trực tiếp một số chức danh quận - huyện

Dự thảo kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của TP.HCM năm sau đứng trong nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước, 100% thủ tục hành chính được cập nhật và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử TP, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử của TP đạt 85%...

Cũng theo dự thảo, trong năm 2016, TP.HCM sẽ triển khai thí điểm cơ chế thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phó sở-ngành của TP, chức danh trưởng quận-huyện gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính các đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, TP cũng nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm cử tri bầu trực tiếp một số chức danh ở phường-xã, thị trấn, quận-huyện.

Trong năm 2016, TP cũng sẽ triển khai, mở rộng các ứng dụng giao dịch phục vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp tại quận-huyện, sở-ngành theo mô hình hệ thống liên thông thống nhất, phục vụ qua nhiều kênh như máy tính, máy tính bảng, điện thoại, điện thoại thông minh. Song song đó sẽ có hệ thống đánh giá sự hài lòng của các tổ chức và người dân nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Ngoài ra dự thảo kế hoạch cũng nêu rõ nơi nào để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, hồ sơ trả lại nhiều lần thì sẽ xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức sai phạm, đồng thời sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.