TP.HCM: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến báo, đài

Thành phần tham dự hội nghị gồm gần 500 cán bộ, đảng viên thuộc các đơn vị Liên hiệp Các hội văn học, nghệ thuật TP; Hội Khoa học, kỹ thuật TP; Hội Nhà báo TP; các báo, đài TP; các nhà xuất bản TP và trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

Trong phần thảo luận vào buổi chiều, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao yêu cầu cần thiết phải thực hiện nghị quyết. Một số ý kiến góp ý vấn đề kê khai tài sản, ai giám sát, thực hiện như thế nào; hoặc cơ chế bảo vệ người tốt, người dám đấu tranh được thực hiện ra sao; vấn đề bổ nhiệm cán bộ các cấp như thế nào cho công tâm, khách quan… Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cho hay: “Tất cả những ý kiến trên, Ban Tuyên giáo sẽ ghi nhận, tiếp thu và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy”.

N.NAM