TP.HCM: Quý 3 trả thu nhập tăng thêm theo cách tính mới

Bên lề hội nghị Thành ủy TP.HCM sáng 8-7, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết cách tính để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM trong quý 2 năm 2019 vẫn theo quy định cũ và việc áp dụng cách tính mới sẽ được áp dụng cho quý 3 năm 2019 trở đi.

TP.HCM: Quý 3 trả thu nhập tăng thêm theo cách tính mới ảnh 1
Ông Nguyễn Thành Phong trao đổi bên lề hội nghị

Theo ông Phong, trước đó, theo đề nghị của Thành ủy và HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM có kế hoạch chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức từ quý 2 năm 2019 theo khung đánh giá mới. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến tham mưu của Sở Tư pháp, UBND TP.HCM quyết định việc chi trả thu nhập tăng thêm theo cách đánh giá, phân loại mới sẽ được áp dụng vào quý 3/2019.

Tiêu chí, cách tính mới vừa được Thường trực UBND TP.HCM thông qua và sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM kí ban hành sẽ được gửi về cơ sở cập nhật.

Do đó UBND TP.HCM có công văn gửi sở ngành, quận huyện và cơ quan liên quan yêu cầu chưa đánh giá, phân loại hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quý 2-2019. Việc đánh giá này sẽ áp dụng theo các tiêu chí mới mà TP sẽ ban hành tới đây.

"Cách đánh giá mới chặt chẽ và xác thực hơn hiệu quả công việc của cán bộ, công chức được chi trả thu nhập tăng thêm. Chỉ số đánh giá mới cũng gắn với chỉ số hài lòng của người dân và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được chi trả thu nhập tăng thêm", ông Phong cho biết.

Đầu tháng 7, UBND TP.HCM có văn bản khẩn gửi sở ngành, quận, huyện và các cơ quan liên quan tạm thời chưa tổ chức đánh giá, phân loại quý 2 năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Việc đánh giá, phân loại sẽ được thực hiện sau khi UBND TP.HCM ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 4631/QĐ-UBND quy định, đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 03 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc năm 2018 được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại. Năm 2019 là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020.

Năm 2019, TP.HCM dự kiến chi hơn 7.200 tỉ đồng cho thu nhập tăng thêm này. Kinh phí này được lấy từ các nguồn như cải cách tiền lương năm trước chuyển sang, cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm, ngân sách cấp huyện, thành phố...

Từ năm 2018, TP.HCM đã bắt đầu tiến hành chi trả thu nhập tăng thêm.