TP.HCM sẽ cho quảng cáo trên thân xe buýt

Báo cáo xin ý kiến của UBND TP và Thành ủy trước khi lập tờ trình chính thức cho HĐND TP trong tháng 6 này.

Theo đó, mục tiêu chính của việc quảng cáo bên ngoài thân xe buýt  là nâng cao nhận biết, tiếp cận sử dụng của người dân đối với hệ thống xe buýt. Đồng thời giảm bớt gánh nặng về trợ giá từ ngân sách cho hoạt động này.

Trước đó, UBND cũng giao cho các sở, ngành trên xây dựng quy chế quảng cáo cho xe buýt theo quy định của TP theo hướng không để xảy ra vi phạm thuần phong, mỹ tục. Theo đề án “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên phương tiện vận tải hành khách công cộng-quảng cáo bên ngoài thân xe buýt” của Sở Giao thông vận tải, sẽ có 12 doanh nghiệp vận tải khai thác có trợ giá được tham gia quảng cáo. Nguồn thu từ quảng cáo dự kiến sẽ bằng khoảng 9,17% tổng trợ giá xe buýt năm 2013 của TP.

Khoảng 10 năm nay, vấn đề quảng cáo trên thân xe buýt ở TP.HCM đã được cân nhắc nhiều lần trong các kỳ họp HĐND. Tuy nhiên, trong loại hình này đã phổ biến ở nhiều TP lớn trong cả nước thì tại TP.HCM vẫn chưa được phép quảng cáo.

Thu Hương