TP.HCM sẽ có thêm 27.000 căn nhà ở xã hội

Theo đó, từ nay đến 2025, ngoài xây thêm số lượng nhà ở xã hội trên, TP.HCM cũng sẽ cập nhật, rà soát các dự án nhà ở thương mại có quy mô lớn 10 ha, đã xác định quỹ đất 20% để thực hiện nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng cho biết đang theo dõi 65 dự án phát triển nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên, các dự án này phải dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội.

Đồng thời, TP cũng xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 trình UBND TP.HCM.

Trong 5 năm qua, từ 2016 đến 2020, TP.HCM đã hoàn thành xây dựng gần 18.000 căn hộ với hơn 1,6 triệu m2 sàn xây dựng.

Về chung cu cũ, từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2020, TP đã cải tạo, sửa chữa 199 chung cư, đã di dời được 14 chung cư (trong đó 6 chung cư cấp D (có nguy cơ sập), 8 chung cư không phải cấp D). 

Ngoài ra, thời gian qua, Sở Xây dựng cũng đã giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xứ lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Đặc biệt là các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật.

Cạnh đó Sở đã tập trung kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ do vướng mắc về vấn đề pháp lý, các bất động sản có vi phạm về xây dựng, các dự án không thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, các dự án chậm tiến độ, chưa nghiệm thu chất lượng công trình.