TP.HCM sẽ đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt

Sáng 10-4 Sở TN&MT TPHCM tổ chức Hội nghị “Trao đổi về công tác tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chuyển đổi phương tiện thu gom của lực lượng rác dân lập”. Tại hội nghị, Sở đã đưa ra một số mục tiêu như: Đến năm 2020, hoàn thành việc chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; Năm 2021, toàn bộ dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH được đấu thầu định kỳ; Đảm bảo phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển phù hợp với các nhóm chất thải đã được phân loại; Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ việc thu gom, vận chuyển CTRSH.

Ông Trần Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở TN&MT TPHCM cho biết định hướng của thành phố là toàn bộ dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH phải được đấu thầu. Do đó sẽ tổ chức, sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập vào hợp tác xã (HTX) hoặc doanh nghiệp, thực hiện đồng thời việc chuyển đổi phương tiện thu gom tại nguồn phù hợp với quy định nhằm giúp cho lực lượng thu gom rác dân lập đủ năng lực, điều kiện tham gia vào công tác đấu thầu thu gom, vận chuyển CTRSH tại nguồn khi thành phố triển khai đồng bộ trên địa bàn 24 quận, huyện.

Tại hội nghị, các lực lượng thu gom rác dân lập, đơn vị dịch vụ công ích đã có nhiều ý kiến xung quanh một số vấn đề như: Khó khăn trong chuyển đổi phương tiện thu gom, vấn đề tham gia hợp tác xã, một số bất cập xung quanh đơn giá thu gom rác,…

TP.HCM sẽ đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt ảnh 1
Ông Lê Trung Tuấn Anh - Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn Sở TN&MT TPHCM giải đáp thắc mắc của một số đơn vị. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Qua những ý kiến trên, ông Lê Trung Tuấn Anh - Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn Sở TN&MT TPHCM cho biết, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục triển khai nhiều mô hình hỗ trợ lực lượng thu gom rác dân lập: Cân nhắc thời gian quy định chuyển đổi phương tiện; Thu gom dọc tuyến, tận dụng xe cơ giới, thí điểm chuyển đổi thời gian thu gom rác vào ban đêm; Tăng giá dịch vụ để bù đắp chi phí, chế độ bồi dưỡng độc hại...

Hội nghị này cũng đã triển khai Quyết định 543/QĐ-UBND về dự án "Tăng cường tiếp cận an sinh xã hội & tái chế rác (nhựa) cho người thu gom rác dân lập". Dự án này được thực hiện trong năm 2019 với mục đích liên kết thị trường tiềm năng cho rác thải nhựa, củng cố mạng lưới thu gom rác dân lập để xúc tiến việc triển khai các quy định về 3T (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế)...