TP.HCM: Tạm ngưng sát hạch, cấp giấy phép lái xe để phòng dịch

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo tạm ngưng đào tạo trực tiếp công tác giảng dạy lý thuyết; việc tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận sơ cấp, chứng chỉ nghề; công tác sát hạch cho tất cả các hạng giấy phép lái xe từ 7 giờ ngày 8-5 cho đến khi có thông báo mới.

TP.HCM: Tạm ngưng sát hạch, cấp giấy phép lái xe để phòng dịch ảnh 1
Sở GTVT TP.HCM thông báo tạm ngưng các hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ ngày 8-5. Ảnh: TỰ SANG

Bên cạnh đó, sở cũng chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị cân nhắc chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, cách thức triển khai dạy – học lý thuyết trên mạng internet, dạy thực hành lái xe đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ y tế và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM đặc biệt là yêu cầu 5K.

Đồng thời, báo cáo các hình thức dạy và học trên mạng internet trong công tác đào tạo lái xe đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 về Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở GTVT.

Cho phép tổ chức kiểm tra lại, kiểm tra bổ sung cấp giấy chứng nhận sơ cấp, chứng chỉ nghề cuối khóa đối với các trường hợp chưa hoàn tất kỳ kiểm tra đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ y tế và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM giao phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với công tác đào tạo lái xe, công tác cấp, đổi giấy phép lái xe. 

Sở yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe, trưởng phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Khi có vấn đề vướng mắc, khó khăn báo cáo nhanh đến Sở GTVT, Sở Lao động Thương binh xã hội.