TP.HCM tăng kênh giám sát cán bộ suy thoái

Chiều 10-1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Công khai kết luận thanh tra để dân giám sát

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết vừa qua TP đã xây dựng được quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể và cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo ông Nhân, Thành ủy đã ký ngày 1-12-2017 và sắp tới sẽ có hội nghị triển khai.

Ông Nhân khẳng định việc ra đời quy trình này xuất phát từ thực tế chống tham nhũng và lãng phí, đó là không có sự phát hiện từ bên trong tổ chức chính quyền mà chủ yếu từ dư luận bên ngoài.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, thực tế có bốn nguồn phát hiện gồm tiếp xúc cử tri, giám sát của MTTQ và HĐND, qua báo chí và qua phản ánh tố cáo, khiếu nại của nhân dân. “Thành ủy thấy phải coi trọng những kênh phản ánh này, là cơ sở khách quan để kiểm tra, giám sát và xử lý. Và có sự phân vai, phản ánh về công chức ai xử lý, phản ánh về đảng viên thì ai xử lý…” - ông Nhân khẳng định đó là công cụ mới sẽ làm trong năm 2018.

Trên cơ sở đó, ông Nhân đề nghị mỗi cấp cần xây dựng chương trình kiểm tra của mình, qua Tết có chương trình hoạt động, chậm nhất 15-2 phải xong.

Bí thư Nhân cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phải có chương trình để rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến tổ chức mình. “Ủy ban đã đưa vào chương trình rồi, từ nay phải công bố tất cả kết luận thanh tra theo quy định của Nhà nước, phải công bố ở ba nguồn theo quy định. Phải giám sát việc công khai các kết luận thanh tra, là cơ sở để nhân dân giám sát” - ông Nhân nói và cho biết tinh thần là nên có chương trình kiểm tra cả 24 quận, huyện và 18 sở, ngành về việc công bố kết luận thanh tra.

TP.HCM tăng kênh giám sát cán bộ suy thoái ảnh 1
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật nặng

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cho biết trong năm 2017 Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng (tăng ba trường hợp so với năm 2016) bằng hình thức khiển trách.

Về cá nhân, bảy đảng viên bị kỷ luật, trong đó hai người bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, hai đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và ba đảng viên bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật đối với 447 người, trong đó 312 người bị khiển trách, 105 trường hợp bị cảnh cáo, 18 người bị cách chức và khai trừ 12 người.

Nội dung vi phạm chủ yếu là thực hiện không đúng quy chế làm việc, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định về bổ nhiệm cán bộ, quy định về giải quyết tố cáo, chấp hành không nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống; suy thoái về tư tưởng chính trị...

Nguyên nhân dẫn đến vi phạm chủ yếu là do cấp ủy, người đứng đầu, tổ chức đảng không nắm vững, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Cùng đó là buông lỏng công tác lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, còn nể nang, né tránh trong đấu tranh, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm dẫn đến trở thành sai phạm kéo dài, có tính hệ thống và ngày càng nghiêm trọng. Một bộ phận đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chấp nhận vi phạm để trục lợi cho bản thân.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cho biết: Trong năm 2017, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.566 tổ chức đảng và 2.605 đảng viên. Giám sát 1.975 tổ chức đảng và 2.270 đảng viên.

Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã yêu cầu 131 tổ chức đảng và 102 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa hạn chế và khuyết điểm.