TP.HCM tăng vốn cho 127 dự án quan trọng

Sáng 10-11, tại kỳ họp thứ 22, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thảo luận và thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 153 dự án và một chương trình. Tổng số vốn điều chỉnh giảm hơn 630 tỉ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ dân sinh 

Trong đó, tăng vốn cho 127 dự án, với số tiền 1.185 tỉ đồng. Điều chỉnh giảm vốn 26 dự án, giảm hơn 1.569 tỉ đồng và một chương trình giảm hơn 245 tỉ đồng.

TP.HCM tăng vốn cho 127 dự án quan trọng ảnh 1
Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua việc tăng vốn ở 127 dự án và giảm vốn ở 26 dự án. Ảnh: TÁ LÂM

Nói về lý do điều chỉnh giảm, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết đây là các chương trình, dự án không thể sử dụng hết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giảm khối lượng thực hiện theo thực tế và giảm kế hoạch theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Do đó, UBND TP đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Còn đối với 127 dự án được điều chỉnh tăng vốn, ông Lê Thanh Liêm cho biết đó là các dự án đã được HDND TP bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 và có tiến độ thực hiện tốt, tỷ lệ giải ngân cao, cần điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 để tiếp tục thực hiện và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.
Để thực hiện có hiệu quả các dự án này, nghị quyết của HĐND TP giao UBND TP cần có giải pháp đủ mạnh để tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành ngân sách. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực giáo dục, chương trình, dự án công nghệ thông tin, các dự án phục vụ dân sinh; hạn chế tình trạng chênh lệch quá lớn giữa số liệu quyết toán dự án hoàn thành với tổng mức đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đồng thời, cần lưu ý đối với các dự án có bồi thường giải phóng mặt bằng, người dân đã đồng thuận bàn giao đất nhưng chậm thực hiện dẫn đến không giải ngân được kế hoạch vốn đã giao. Cùng đó là có hướng xử lý đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, đã hết thời hạn thực hiện dự án theo quy định nhưng chưa được bố trí vốn để thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định khác liên quan.

TP.HCM tăng vốn cho 127 dự án quan trọng ảnh 2
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ tại kỳ họp. Ảnh: TÁ LÂM

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020

Liên quan đến nội dung về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố, HĐND TP cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm hơn 3.621 tỉ đồng.
Nguyên nhân do khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, chủ yếu do vướng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dẫn đến việc chủ đầu tư phải đề xuất điều chỉnh giảm vốn.
Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn hơn 3.632 tỉ đồng để bổ sung vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý theo quy định.
Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách TP do thay đổi khả năng huy động các nguồn vốn với tổng số vốn bổ sung là 2.860 tỉ đồng để điều chỉnh tăng vốn cho 167 dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư công.
Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 với tổng khối lượng phát hành là 2.000 tỉ đồng; thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2020 với tổng mức vay là 14.190 tỉ đồng từ nguồn Chính phủ cho vay lại.
Ngoài ra, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP.HCM khóa IX đối với đại biểu Trương Trung Kiên do trước đó đã được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư và bầu làm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.