TP.HCM thực hiện điều tra dân số và nhà ở

Mục đích của cuộc điều tra là để phục vụ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2016-2020.

Theo đó, Cục Thống kê có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai cuộc điều tra này. Cục Thống kê được giao phối hợp với Sở Tài chính để đưa ra mức kinh phí hỗ trợ. Công văn cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí tiến hành công tác tuyên truyền để các tổ chức và nhân dân hiểu được tầm quan trọng của cuộc điều tra. Song song với đó, chủ tịch UBND các quận/huyện cũng tích cực hỗ trợ, chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê trên địa bàn; chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tiến hành các bước điều tra theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên và giám sát viên hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thu thập thông tin,…

N.ANH

UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

(PLO)- UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bảy đảng viên có liên quan trong bốn vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.