TP.HCM: tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng cao đối với đất công

Chiều 6-10, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, có buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, tập trung ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực còn thiếu, sơ hở, chồng chéo, dễ nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, nhất là các lĩnh vực quản lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên; đấu thầu và đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp… Tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, “tham nhũng vặt” đã và đang được chỉ đạo giải quyết quyết liệt song vẫn còn tồn tại, chưa có chuyển biến mạnh. 

Riêng đối với TP.HCM, ông Trương Hòa Bình cho rằng thời gian qua đã triển khai được nhiều việc. Nhiều quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, cùng với việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán xử lý các vụ việc, vụ án tại TP.HCM đã có tác động lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó cũng thấy rõ những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ngăn ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng TP.HCM với quy mô kinh tế lớn nhất của cả nước, dân số đông nên phát sinh nhiều về khối lượng giao dịch hành chính, kinh tế - xã hội. Cùng với đó, khối lượng tài sản, đất công giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý còn rất lớn, do đó tình trạng tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, phải làm tốt để phòng ngừa.

Thông qua cuộc kiểm tra lần này, ông Trương Hòa Bình mong muốn Trung ương tiếp tục cùng với các lãnh đạo TP.HCM đánh giá được thực tiễn cũng như tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Thành ủy thời gian qua. Từ đó phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp chủ động chấn chỉnh cũng như kiến nghị với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng chín tháng năm 2019 trên địa bàn TP. Các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo TP.HCM đã cùng trao đổi, thảo luận về những nội dung chính, kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng của TP thời gian qua, đồng thời đề ra những giải pháp để thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới.