TP.HCM tiên phong xây dựng nhiều mô hình mới

Sáng 16-1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học iện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Đây là hội thảo trực tuyến toàn quốc ở nhiều điểm cầu trên cả nước.
Chủ trì hội thảo là ông Trần Quốc Vượng (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) cùng ông Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương)...

TP.HCM tiên phong xây dựng nhiều mô hình mới ảnh 1
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội thảo ở điểm cầu TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Tại hội thảo, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đã có bài phát biểu tham luận với chủ đề “Những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM - 90 năm dưới cờ Đảng vinh quang”.

Ông Trần Lưu Quang cho biết 90 năm dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM đã cùng cả nước trải qua những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tháng 7-1976, thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kể từ đây, với tinh thần dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm với cấp trên và với nhân dân, Đảng bộ TP.HCM đã kiên trì tháo gỡ khó khăn, tìm tòi nhiều giải pháp đột phá để khôi phục sản xuất, kinh doanh gắn với giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho người dân. Hàng loạt công ty chủ động “đột phá” như Công ty Bột giặt miền Nam, Xí nghiệp thuốc lá Vĩnh Hội, Xí nghiệp dệt Thành Công...
“Thực tiễn cho thấy từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đến nay, TP.HCM đã đóng góp những kinh nghiệm không nhỏ vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng, chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi dậy và giải phóng sức sản xuất” - ông Quang nói và cho biết thêm, các thành phần kinh tế hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, kinh tế tập thể được củng cố và mở rộng, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nhanh chóng.
Ông Quang cho rằng với tinh thần năng động và sáng tạo, TP.HCM luôn tiên phong đi trước xây dựng nhiều mô hình mới trong kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa. Cụ thể như mô hình các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao; hình thành trung tâm giao dịch chứng khoán, phát triển hệ thống ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư phát triển đô thị; xây dựng các chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển mạnh các loại hình thị trường hàng hóa - dịch vụ, thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản...
“Những mô hình mới về kinh tế được tạo ra là bước đột phá của TP.HCM, vừa là mô hình chung cho sự phát triển của Nam bộ và cả nước” - ông Quang khẳng định và cho rằng những mô hình mới về phát triển kinh tế là sản phẩm lao động thể hiện trí tuệ, sự nhạy bén, thích ứng nhanh với quá trình và xu thế hội nhập kinh tế của TP.HCM.
Cũng theo ông, TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện xây dựng các khu chế xuất, khu công nghiệp với sự ra đời của Khu chế xuất Tân Thuận vào năm 1991. TP cũng là địa phương đầu tiên cả nước thực hiện nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tri thức, điển hình như Công viên phần mềm Quang Trung là khu công nghiệp phần mềm sớm nhất, lớn nhất và thành công nhất; hay như Khu công nghệ cao TP.HCM có quy mô đầu tư lớn nhất...
Ngoài ra, TP.HCM cũng là địa phương triển khai sớm nhất phương thức quản lý đô thị thông minh và đang xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông; khơi nguồn cho việc xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị...
Trong lĩnh vực phát triển các phong trào văn hóa - xã hội, TP.HCM cũng là nơi khởi xướng và thực hiện các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xây dựng nhà tình nghĩa”, “nhà tình thương”, chương trình “xóa đói giảm nghèo”, “nụ cười cho trẻ thơ”, xây dựng quỹ vì người nghèo, chương trình nông thôn mới...
Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng nhìn nhận TP.HCM cũng phải đối mặt với không ít các hạn chế, khó khăn, có lúc rất căng thẳng. “Nhưng với quyết tâm chủ động, sáng tạo, luôn tìm hướng đi mới, thẳng thắn đấu tranh, tự phê phán, lắng nghe ý kiến người dân, tìm ra cái đúng chỉ ra cái sai, cùng đồng tâm hiệp lực tìm giải pháp cụ thể hợp lòng dân... mà TP đã từng bước chuyển biến, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực” - ông Quang nói và cho rằng đó chính là thành quả của sự đoàn kết, nhất trí, mối quan hệ máu thịt “Đảng tin dân, dân tin Đảng” tạo thành sức mạnh để TP vượt qua khó khăn, xử lý thành công nhiều tình huống phức tạp.