TP.HCM tiếp tục nghiên cứu đề án chuyển 1 số huyện thành quận

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP; đề án thành lập thành phố phía Đông và dự thảo Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP.
Theo kết luận, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cơ bản thống nhất nội dung của đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP.HCM.
Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, tham mưu cho UBND TP lấy ý kiến góp ý của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đối với đề án; Văn phòng UBND TP.HCM lấy ý kiến Ban cán sự Đảng UBND TP để thông qua đề án, trình Thường trực Thành ủy.
Vào đầu tháng 3-2020, Sở Nội vụ TP.HCM có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP dự thảo văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM xây dựng đề án không tổ chức HĐND quận và phường.
TP.HCM đã có kinh nghiệm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận và phường trong giai đoạn 2009-2016 ở 24 quận, huyện và 259 phường.
Việc thí điểm đã giúp tinh gọn bộ máy, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước và phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở.
Khi thực hiện thí điểm, quyền làm chủ của nhân dân luôn được đảm bảo và không ngừng phát huy thông qua việc tăng cường và đẩy mạnh hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP và đại biểu HĐND xã - thị trấn.
Hoạt động giám sát của người dân thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cũng sẽ tiếp tục được phát huy.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng thống nhất tách nội dung “Đề án thành lập thành phố phía Đông và chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030” thành hai nội dung thành phần.
Cụ thể, Sở Nội vụ thực hiện cập nhật, lồng ghép nội dung thành lập thành phố phía Đông trong phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019-2021 để thành lập thành phố phía Đông.
Trong đó, phải có căn cứ, lý giải thuyết phục về tính hiệu quả của việc sáp nhập ba quận gồm 2, 9 và Thủ Đức thành thành phố trực thuộc TP.HCM thay vì thành một quận.
Riêng về đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021–2030, ông Phong giao Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, thu thập dữ liệu, đảm bảo tính khả thi của đề án, trình UBND TP trong quý IV-2020.

Liên quan đến vấn đề này, cuối năm 2019, trong hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã gợi ý chuyển bốn huyện lên quận đến năm 2030, gồm: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè.

Phân cấp để chủ động hơn trong mục tiêu phát triển TP
Ngoài các đề án trên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng có kết luận về dự thảo Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP.
Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Nội vụ cũng như các sở ngành, đơn vị cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc dự thảo nghị định này để thay thế Nghị định số 93/2001 về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP.
Theo ông Phong, cần xem đây là cơ hội để TP được phân cấp mạnh mẽ hơn, chủ động thực hiện các nội dung công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP mà Nghị định 93 đã không còn phù hợp. Do đó, dự thảo Nghị định đòi hỏi sự kỹ lưỡng, toàn diện, có hiệu lực, hiệu quả lâu dài.
Từ đó, ông Phong giao Sở Nội vụ chủ trì làm việc lại với tất cả các sở ngành, đơn vị tiến hành rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ để bổ sung, đề xuất đầy đủ, hoàn chỉnh dự thảo trước ngày 15-6-2020. Đồng thời tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của 24 quận, huyện đối với nội dung dự thảo nghị quyết để hoàn chỉnh trình Ban cán sự đảng UBND TP trước ngày 25-6-2020.