TP.HCM tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp phòng

Người dự tuyển tham gia thi viết về các nội dung liên quan đến công việc đăng ký dự tuyển, thi thuyết trình chương trình hành động và giải đáp các câu hỏi của hội đồng tuyển chọn.

Chương trình hành động của người dự tuyển gồm những nội dung sau: Đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động (trong 3 năm liên tục liền kề với thời gian tổ chức thi); những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của cơ quan, đơn vị tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển cơ quan, đơn vị trong thời hạn giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó theo quy định; Các biện pháp, giải pháp, đề xuất để thực hiện các mục tiêu trên trong thời gian giữ chức vụ ở cơ quan, đơn vị tuyển chọn.

Ngoài ra, ứng viên phải đưa ra một số tình huống cụ thể trong giải quyết công việc với cương vị là cấp trưởng, cấp phó (tự đặt mình với tư cách là trưởng phòng, phó trưởng phòng, chi cục trưởng, phó chi cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương của cơ quan, đơn vị); đồng thời xây dựng phương án tốt nhất để giải quyết tình huống đó.

Hội đồng tuyển chọn tổ chức họp nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu kín về “chương trình hành động” của người dự tuyển để chọn người có số phiếu cao nhất (tối thiểu phải đạt trên 50%), đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ theo quy định.

 Ứng viên dự tuyển phải có ít nhất một chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương và chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B. Ngoài ra, phải tốt nghiệp đại học trở lên theo chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh tuyển chọn; hộ khẩu tại TP.HCM.

Người đăng ký dự tuyển: công chức, viên chức do cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý giới thiệu người trong quy hoạch của cơ quan, đơn vị mình tham gia dự tuyển.

Ngoài ra, công chức, viên chức thuộc các cơ quan khác của TP cũng có thể dự tuyển nếu đáp ứng các yếu tố: Có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn, có quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, có đơn tự nguyện đăng ký dự tuyển và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi đang công tác nhận xét có đủ tiêu chuẩn dự tuyển và được người đứng đầu cơ quan giới thiệu dự tuyển.

Theo MAI HƯƠNG (TTO)