TP.HCM tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

UBND TP khuyến khích lồng ghép các hoạt động tuyên truyền cho Đại hội thi đua yêu nước vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và các hình thức hoạt động phong phú khác chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các hoạt động khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể xuất sắc; xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương.

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.