TP.HCM: Ưu tiên đưa giải pháp công nghệ cao vào chống ngập

Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác lập, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác giảm ngập nước trên địa bàn TP. Trong quá trình thực hiện các dự án thuộc quy hoạch 752 và 1547 cần rà soát báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị. Cung cấp thông tin hiện trạng về hệ thống thoát nước thuộc các dự án khi bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành phục vụ công tác số hóa. Ưu tiên đề xuất các dự án ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ cao vào các chương trình chống ngập…

BQL cũng cho hay sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020.