TP.HCM và Long An cùng đầu tư nạo vét kênh Ranh Long An

Sở NN&PTNT TP.HCM được giao rà soát hạng mục đầu tư công trình thủy lợi kênh Ranh Long An thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, đảm bảo không trùng lắp với các hạng mục đầu tư do tỉnh Long An thực hiện.

Sở NN&PTNT TP.HCM thống nhất với Sở NN&PTNT tỉnh Long An về quy mô, giải pháp và phương thức tổ chức triển khai dự án cũng như phối hợp thực hiện đầu tư trên toàn tuyến kênh Ranh Long An.

Việc này phải đảm bảo kết nối đồng bộ, đáp ứng mục tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước, phòng, chống thiên tai và cải thiện ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển của tỉnh Long An và TP.HCM.

Ngoài ra, UBND các huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn có trách nhiệm phối hợp với tỉnh Long An tổ chức bàn giao mặt bằng thi công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong quá trình triển khai dự án.