TP.HCM và Thượng Hải trao đổi công tác đại biểu nhân dân

Bà Trương Thị Ánh nhấn mạnh trong những năm qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều tiến bộ tích cực, nghĩa vụ của hai cơ quan dân cử TP.HCM và Thượng Hải là thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đó trên nhiều lĩnh vực. TP.HCM mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa HĐND TP.HCM với Đoàn Nhân đại Thượng Hải; thông qua các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác đại biểu nhân dân, qua đó góp phần vào thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa hai thành phố.

Ông Từ Trạch Châu mong muốn trong thời gian tới, hai cơ quan đại biểu nhân dân của Thượng Hải và TP.HCM sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác hữu nghị như trao đổi đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm giám sát công việc của cơ quan hành pháp…

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi về cơ cấu, thành phần của HĐND TP.HCM và Đoàn Nhân đại Thượng Hải; hoạt động và những phương hướng trong công tác đại biểu nhân dân...