TP.HCM xử lý nghiêm 10 cán bộ, đảng viên vi phạm phòng chống dịch COVID

Sáng 12-1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và việc thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, cho biết trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy đã kiểm tra đối với 1.395 tỏ chức đảng và 2.022 đảng viên.

Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ...

TP.HCM xử lý nghiêm 10 cán bộ, đảng viên vi phạm phòng chống dịch COVID ảnh 1
Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng (khiển trách 4 tổ chức đảng và cảnh cáo 2 tổ chức đảng) và 287 đảng viên. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 198 đảng viên bị khiển trách, 61 đảng viên bị cảnh cáo, 13 đảng viên bị cách chức, 15 đảng viên bị khai trừ và xử lý pháp luật 14 đảng viên, xử lý hành chính 54 đảng viên.

Theo ông Hải, nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật, quy định của ngành; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách dân số; vi phạm trong quản lý, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19.

Về giám sát, cũng trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp thuộc Thành ủy đã giám sát đối với 1.241 tổ chức đảng và 1.958 đảng viên. Nội dung giám sát như việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước...

Qua giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã nhắc nhở, hướng dẫn tổ chức đảng, đảng viên rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại, hạn chế.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, trong năm qua đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.333 tổ chức đảng và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 117 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra, đã kết luật 939 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát và 110 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, đã yêu cầu 101 tổ chức đảng tập trung khắc phục các hạn chế và tồn tại.

Về giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã lập các đoàn giám sát chuyên đề đối với 1.233 tổ chức đảng và 1.237 đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; công tác cán bộ... Qua giám sát đã phát hiện có 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Về kiểm tra tài chính đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với 184 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kết luật 24 tổ chức đảng vi phạm về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với số tiền hơn 217 triệu đồng.

Về thi hành kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với 121 đảng viên, trong đó 53 đảng viên bị khiển trách, 22 bị cảnh cáo, 4 bị cách chức và 42 đảng viên bị khai trừ.

Trong đó, riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 38 đảng viên (khiển trách 10 trường hợp; cảnh cáo 6 trường hợp; cách tất cả các chức vụ trong Đảng 2 trường hợp; khai trừ 20 trường hợp); phê bình rút kinh nghiệm 8 trường hợp.

Liên quan đến việc giải quyết các thông tin phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19, ông Dương Ngọc Hải cho biết Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy kiểm tra, xử lý nghiêm đối với 10 cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên; khởi tố vụ án và bắt tạm giam 5 trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” gây bức xúc trong nhân dân.