TP.HCM công bố danh sách giám định viên, tổ chức giám định tư pháp

Trong đó, giám định viên tư pháp có 95 người tại các lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, văn hóa, xây dựng, khoa học kỹ thuật, môi trường, thông tin truyền thông, tài chính kế toán và thuế. Người giám định viên tư pháp theo vụ việc có 21 người, chuyên ngành giám định thuộc các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kế hoạch - đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổ chức giám định tư pháp công lập có ba tổ chức là Phòng kỹ thuật hình sự (Công an TP), Trung tâm Pháp y TP.HCM, Trung tâm giám định pháp y tâm thần TP.HCM. Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập có Văn phòng giám định tư pháp Sài Gòn. Tổ chức giám định viên tư pháp theo vụ việc có hai tổ chức là Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).