TP.HCM đo sự hài lòng của dân bằng máy điện tử

Hệ thống điện tử này được gắn trước tất cả quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của quận, có hiển thị bảng tên và hình ảnh của cán bộ phụ trách. Người dân chỉ việc nhấn nút để góp ý về thời gian giải quyết hồ sơ (đúng hẹn hay trễ hẹn), về quy trình thủ tục hành chính (rõ ràng hay chưa rõ ràng) và thái độ phục vụ của công chức (thân thiện, thiếu thân thiện, thiếu lịch sự hay giải thích khó hiểu).

Kết quả thăm dò sẽ tuyệt đối bí mật. Cấp lãnh đạo sẽ xem xét những dữ liệu này để có sự điều chỉnh phù hợp. Trong ba tháng thí điểm, nếu đạt hiệu quả tốt thì sẽ triển khai về 10 phường trên địa bàn quận.

V.HOA