TP.HCM: Hơn 600 tỉ đồng nâng cao nhân lực hệ thống chính trị

Tổng kinh phí ngân sách dự kiến cho kế hoạch này hơn 600 tỉ đồng.

Theo đó, bảo đảm 100% cán bộ đương nhiệm, các chức danh lãnh đạo, quản lý đạt trình độ lý luận chính trị chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quy định; 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp từ ngạch chuyên viên trở lên có trình độ đại học chuyên ngành…

Ngoài ra, TP cũng đẩy mạnh các chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các chức danh quản lý, lãnh đạo trẻ tuổi các cấp. Đồng thời quy hoạch và đào tạo 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

THU HƯƠNG