TP.HCM: Kiến nghị được tiếp tục thí điểm thừa phát lại

hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của TPL. Đó là một trong những nội dung kiến nghị của UBND TP.HCM với Bộ Tư pháp ngày 1-11 trong báo cáo về công tác tư pháp năm 2012 của TP.

Sau ba năm thí điểm chế định TPL, các văn phòng TPL trên địa bàn TP đã tống đạt được 103.218 văn bản, lập và đăng ký tại Sở Tư pháp hơn 5.000 vi bằng, thực hiện được 147 vụ việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án được 26 vụ.

T.HƯƠNG