TP.HCM lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự

Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu cho UBND, chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan liên quan trong việc thi hành án dân sự trên địa bàn; cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh-chính trị, trật tự xã hội theo đề nghị của cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ đề xuất với UBND các biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thi hành án, kịp thời đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương…

THU HƯƠNG