TP.HCM: Phổ cập bậc trung học đạt 100%

Kết quả kiểm tra cho thấy 24/24 quận, huyện đạt chuẩn phổ cập bậc trung học theo chuẩn của thành phố giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện đề án Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ năm tuổi, đến thời điểm này thành phố có 24/24 quận, huyện đạt chuẩn. Ban chỉ đạo các quận, huyện đã quyết tâm thực hiện đúng tiến độ với nhiều biện pháp triển khai như tuyên truyền, vận động trẻ năm tuổi đến trường, tạo mọi điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi… để thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ năm tuổi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với bậc tiểu học, vận động tất cả trẻ trong độ tuổi ra lớp đồng thời có biện pháp hữu hiệu để duy trì 100% trẻ đi học; khuyến khích số trẻ đang học các lớp không chính quy chuyển sang học tại các trường, lớp chính quy.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết đến cuối năm 2013, toàn TP phấn đấu công dân của TP từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ từ 94% trở lên; từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp bậc trung học đạt tỉ lệ trên 84%.

Q.VIỆT