TP.HCM: Quận 10, quận 3 hoàn thành mục tiêu giảm nghèo

Đây là địa phương không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống.

Trước đó, ngày 2-10, UBND TP cũng đã công nhận quận 3 hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 trước thời hạn. UBND TP đề nghị UBND quận 10, quận 3 có trách nhiệm tiếp tục hỗ trợ, chăm lo hiệu quả cho hộ cận nghèo tổ chức sản xuất làm ăn, ổn định cuộc sống; không để tái nghèo và bảo đảm giảm nghèo bền vững.

N.ĐỨC