TP.HCM tạo điều kiện để MTTQ tham gia giám sát, phản biện

Theo đó, trong quá trình hoạt động giám sát, nếu phát hiện có biểu hiện vi phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP, sở, ngành TP, quận, huyện thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan đó. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét và trả lời.

Trong trường hợp UBND TP tổ chức hoạt động phối hợp, kiểm tra liên ngành về một lĩnh vực nào đó có liên quan đến hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ TP, UBND TP mời MTTQ tham gia. UBND TP phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ thực hiện hoạt động giám sát, phản biện theo quy định.

Phát biểu tại buổi ký kết, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, nhấn mạnh: “Quy chế này sẽ là cẩm nang để các đơn vị căn cứ vào đó thực hiện nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các cơ quan thực hiện tốt chức năng của mình và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất”.

N.NAM