TP.HCM tập trung giải quyết khiếu nại kéo dài

Nếu có vấn đề vướng mắc, cần phải chủ động trao đổi, thống nhất hướng giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất kịp thời lên cấp có thẩm quyền xử lý.

UBND TP giao Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài để báo cáo lên Thanh tra Chính phủ, UBND TP.

GIANG THANH

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.