TP.HCM: Vẫn chưa có kết quả đấu thầu thuốc năm 2013

Theo BHXH TP, đến tháng 6-2013, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT vẫn chưa có kết quả đấu thầu. Vì vậy kể từ ngày 1-7, nhằm có cơ sở để thanh toán, BHXH đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh tham khảo kết quả đấu thầu thuốc trên website của BHXH Việt Nam để lựa chọn nhà cung ứng với giá hợp lý.

Liên quan đến vấn đề này, BHXH Việt Nam yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT kiểm soát số lượng thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế tồn kho thực tế tại thời điểm gia hạn kết quả đấu thầu để đảm bảo đủ sử dụng đến khi có kết quả đấu thầu năm 2013. Đối với số lượng thuốc, sinh phẩm y tế… tồn kho sau thời điểm có kết quả đấu thầu, căn cứ vào kết quả trúng thầu năm 2013 để xem xét.

D.TÍNH

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.