TP.HCM: Xây thêm nhiều công trình dân sinh nhờ tiết kiệm

Theo đó dự án đã đem lại lợi ích cho 7.691.215 người dân (khoảng 76,9% dân cư TP), đạt được các mục tiêu như xóa đói giảm nghèo trong khu vực dân cư thu nhập thấp; cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế-xã hội TP; giảm thiểu dịch bệnh, các tệ nạn xã hội; làm tăng giá trị nhà, đất trong khu vực dự án...

Dự án Nâng cấp đô thị TP có tổng mức đầu tư hơn 407 triệu USD, đến 15-12-2014 đã giải ngân gần 284 triệu USD. Dự án đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, kết dư được khoản chi phí lớn để đầu tư xây dựng mới sáu cây cầu; nâng cấp mở rộng tuyến đường Lũy Bán Bích - Tân Hóa và nhiều công trình khác.

BÌNH MINH