Trách nhiệm bồi thường của người gây tai nạn giao thông

(PLO)- Chương trình Luật và Cuộc sống lần này sẽ gặp gỡ Luật sư Trần Giáng Hương, Văn Phòng Luật sư Tam Đa. Luật sư Giáng Hương sẽ tư vấn cho bạn đọc trách nhiệm bồi thường của người gây tai nạn giao thông.