Trại hè kỹ năng Con rồng cháu tiên

Tham gia trại hè là các em độ tuổi từ 8 đến 16, hạnh kiểm tốt và thành tích học tập từ khá trở lên. Các em sẽ đến sinh hoạt tại An Thuận (An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long) trong năm ngày. Nội dung chương trình: tham quan các điểm di tích lịch sử, cắm trại, giao lưu và thực hiện một số kỹ năng (nhóm lửa, nấu cơm; phòng chống tai nạn thương tích khi đi dã ngoại; xác định phương hướng theo chòm sao, mặt trời; cách truyền tin như giải mật thư…).

H.Giang