SAU LOẠT BÀI “MÃI LỘ TẠI TRẠM CÂN QUẢNG NINH”

Trạm trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực

Ngày 15-6, Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Sở GTVT; lãnh đạo phòng CSGT; các lực lượng liên ngành tham gia hoạt động tại trạm thuộc công an tỉnh, quân sự tỉnh, Thanh tra Sở và đông đủ cán bộ viên chức thuộc trạm.

Ý kiến của các bên liên quan thừa nhận từ khi trạm đi vào hoạt động đến nay, hiện tượng “cò mồi” xung quanh khu vực trạm diễn biến phức tạp, tuy chưa có bằng chứng về việc móc nối giữa “cò” và các lực lượng tại trạm nhưng hiện tượng báo nêu là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc tiêu cực này.

Rất nhiều ý kiến phản ánh những khó khăn của các lực lượng trong việc dừng xe, kiểm tra, xử lý; ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện, hoạt động chưa đồng bộ của thiết bị điện tử, điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu, thông số báo xe có dấu hiệu vi phạm quá tải tại cân động có sai khác lớn so với mức độ vi phạm phải xử lý theo quy định của Nhà nước… Và những yếu tố đó ảnh hưởng tới kết quả xử lý.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu trạm cần khẩn trương khắc phục điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức và các lực lượng liên ngành tại trạm để đảm bảo hoạt động của trạm đạt yêu cầu 24/24 giờ. Khẩn trương giải quyết nguồn điện riêng đảm bảo ổn định điện áp cung cấp cho trạm; khắc phục lỗi thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài; sớm điều chỉnh thông báo số xe có dấu hiệu quá tải qua cân động phù hợp với quy định về xử lý xe vi phạm. Sở cũng chỉ đạo các lực lượng liên ngành tăng cường phối hợp để giải quyết xe cố tình vi phạm; những việc ngoài quyền hạn của trạm đề nghị báo cáo các ngành, các lực lượng chức năng khác phối hợp giải quyết.

Nếu để tiêu cực xảy ra tại trạm bất kể từ lực lượng nào thì ngoài cá nhân hoặc đơn vị đó, trạm trưởng phải liên đới chịu trách nhiệm, các cán bộ, viên chức thuộc trạm vi phạm phải chịu kỷ luật buộc thôi việc theo cam kết đã ký trong thỏa ước lao động.

HOÀNG LAN