Trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò lớn chuyển tải nghị quyết Đảng vào cuộc sống

TS Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ giới trí thức, khoa học, văn nghệ sĩ có vai trò rất lớn trong việc quán triệt và chuyển tải nghị quyết đến nhân dân một cách sinh động, thiết thực.

Cùng ngày, Thành ủy TP Đà Nẵng đã khai mạc hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XI dành cho cán bộ chủ chốt của TP. Tại hội nghị này, Thành ủy Đà Nẵng cũng triển khai và thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ TP Đà Nẵng.

HẢI CHÂU