Triển khai phần mềm để người dân đánh giá cán bộ

Cụ thể, qua hai máy có màn hình cảm ứng đặt tại trụ sở của Phòng, người dân có thể đánh giá thái độ, cách thức giải quyết hồ sơ của cán bộ với các mức độ: rất hài lòng, hài lòng và không hài lòng. Kết quả này giúp lãnh đạo Phòng có cơ sở chấn chỉnh quy trình công tác, tác phong, ngôn phong của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp dân.

Triển khai phần mềm để người dân đánh giá cán bộ ảnh 1

Người dân đang tìm hiểu thông tin xuất nhập cảnh qua màn hình cảm ứng. Ảnh: TR.DUNG

Ngoài ra, máy còn cung cấp thông tin về thủ tục xuất nhập cảnh, chức năng tra cứu kết quả cấp hộ chiếu, thông tin liên quan đến lệ phí xuất nhập cảnh. Trước đó, PA72 đã triển khai dịch vụ trả kết quả hộ chiếu qua đường bưu điện. Theo Đại tá Anh, mỗi ngày có khoảng 100 người dân sử dụng dịch vụ và đến nay có gần 15.000 người sử dụng dịch vụ này.

TRUNG DUNG