Triều chưa rút, TP.HCM lại gồng mình đón lũ

Theo đó, hồ thủy điện Cần Đơn (tỉnh Bình Phước) thông báo do mưa lớn, nước đổ về hồ chứa tăng cao nên cần phải xả hồ chứa để giảm thiệt hại. Tổng lượng nước xả về các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM khoảng 460 m3/giây và có thể tăng lên nếu thời tiết bất lợi. Tương tự, ngày 10-10, hồ thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (tỉnh Bình Phước) cũng xả tràn với tổng lưu lượng 380 m3/giây. Hồ chứa thủy điện Trị An thông báo từ ngày 11-10, đơn vị này xả xuống hạ du với tổng lưu lượng 1.050-1200 m3/giây.

Từ tỉnh Tây Ninh, đơn vị quản lý vận hành hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa đề nghị TP.HCM, Bình Dương, Long An và Tây Ninh cần chủ động phòng, ứng cứu vì nước hồ vượt mức an toàn, buộc phải xả lũ lớn xuống sông Sài Gòn.

M.PHONG