Trợ cấp 250.000 đồng cho người thu nhập thấp

Theo đó, đối tượng được trợ cấp khó khăn là người lao động tại thời điểm 30-3-2011 có mức thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống (đã trừ đi các khoản tiền thưởng, tiền ăn, tiền bồi dưỡng nghề độc hại…). Các DN căn cứ vào nguồn quỹ tài chính hợp pháp và khả năng tài chính để quyết định mức trợ cấp nhưng tối thiểu là 250.000 đồng/người. Số tiền trợ cấp khó khăn cho người lao động không được dùng để nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. 

Thông tư cũng nêu rõ, sau khi đã sử dụng các nguồn quỹ tài chính hợp pháp để chi trợ cấp mà còn thiếu hoặc không có nguồn chi thì DN được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Số tiền được hạch toán tối đa là 250.000 đồng/người. Thông tư này có hiệu lực từ 10-8.

L.THANH