Trời con!

Ở ngay thành phố lớn nhất, nhì nước như TP.HCM cũng chẳng yên thân, lốc xoáy đã giật sập một lúc hơn 250 căn nhà ở huyện Bình Chánh. Phen này dân khóc phải nói là thấu trời!

- Nhưng thiên tai xem ra không bằng nhân tai, hổm rày xảy ra như cơm bữa. Chỗ này mới nghe học sinh lọt hố công trình chết thảm, chỗ kia lại nghe sản phụ hôm qua còn mạnh khỏe thì hôm nay cùng con tử vong khi vừa nhập viện... Dân tình cứ nói là nơm nớp lo âu!

- Nhưng chuyện thiên tai xem ra khó xử, vì ông trời ở tít trên cao làm sao kêu ổng xuống bắt đền. Còn mấy chuyện nhân tai vậy mà dễ xử vì dù sao mấy ông gây ra tai nạn cũng ở gần mình.

- Suy luận theo luật viễn cận của ông nghe thì hay nhưng không còn chính xác. Thiên tai dù ở trên cao nhưng nếu có máy móc xịn tăng cường dự báo thì cũng có thể đề phòng. Chứ như mấy vụ nhân tai dù do mấy bác ở gần mình gây ra nhưng xem ra khó xử vô cùng.

- Vì sao?

- Vì một khi mấy bác này còn chủ quan, thiếu trách nhiệm, coi thường mạng sống người khác thì máy móc dự báo hiện đại cỡ nào cũng bó tay!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU