Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới

Các quân nhân trong máy bay tại Trung tâm Trung chuyển của Mỹ tại Manas bên ngoài thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan 30km.

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 1

Việc vận chuyển quân nhân đến và đi khỏi Afghanistan là một trong bốn nhiệm vụ chính của trung tâm này. Nơi đây thường vận chuyển khoảng 15.000 binh sĩ, máy bay và 500 tấn hàng hóa mỗi tháng.

Ảnh chụp tại trung trâm trung chuyển của Mỹ ngày 27/3/2012.

Những người lính khuôn mặt đầy vui tươi khi chờ đợi triển khai quân tại Afghanistan. Trung bình mỗi tháng, hàng chục người Mỹ bị giết tại chiến trường này.

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 2

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 3

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 4

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 5

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 6

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 7

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 8

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 9

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 10

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 11

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 12

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 13

Trong cỗ máy chở đội quân tinh nhuệ nhất thế giới ảnh 14

Theo Lê Thu (VNN / Daily Mail)