Trung tâm giám định ADN có thể phân tích 4.000 hài cốt liệt sĩ

Trung tâm này đặt mục tiêu trở thành đơn vị hạt nhân về công nghệ tách chiết và phân tích ADN/di truyền từ các mẫu xương lâu năm, các mẫu xương cổ và hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nhân lực quốc tế trong giám định di truyền hình sự và di truyền cá thể.

Trước đó, Viện Công nghệ sinh học đã hoàn thành dự án “Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Viện Công nghệ sinh học” nhằm đảm bảo năng lực phân tích 4.000 mẫu hài cốt liệt sĩ mỗi năm.

Sau một thời gian thử nghiệm, đến nay có những mẫu răng của liệt sĩ hy sinh từ những năm 1940, tức là qua 70 năm chôn cất, vẫn được nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ sinh học giám định thành công.

Viện Công nghệ sinh học là một trong ba đơn vị chủ chốt được giao nhiệm vụ phân tích ADN để định danh cho các mẫu hài cốt liệt sĩ bên cạnh Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).