Từ 1-1-2013, kiểm định khói xe máy nhập khẩu

Theo Cục Đăng kiểm, các lô hàng mô tô, xe máy và động cơ khi nhập khẩu sẽ được kiểm định khói theo xác suất ngẫu nhiên. Việc kiểm định không áp dụng đối với xe và động cơ nhập khẩu để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh hoặc không để tham gia giao thông đường bộ.

L.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm