Từ 1-1-2015, ô tô bảy chỗ trở xuống phải dán nhãn năng lượng

Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe được in trên nhãn năng lượng có ba mức: mức tiêu hao khi xe chạy trong đô thị, ngoài đô thị và chạy hỗn hợp trong đô thị - ngoài đô thị. Nhãn năng lượng do nhà sản xuất ô tô tự in sau khi được cơ quan quản lý kiểm tra, xác nhận và dán bên trong kính chắn gió, phía người lái. Nhãn năng lượng được giữ cho tới khi xe được bàn giao đến tay người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể căn cứ vào mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ghi trên nhãn để lựa chọn loại xe có công nghệ hiện đại, tiêu thụ ít nhiên liệu…

L.ĐỨC - H.TUYÊN