Từ ngày 1-6, TP.HCM mở đợt cao điểm kiểm tra tải trọng xe

Thực hiện văn bản số 323/TTr-P3 của Thanh tra Bộ GTVT về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ và góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BGTVT, Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT) đã triển khai thực hiện một số công việc như sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại kế hoạch số 241/KH-TTS về tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn TP.HCM.

- Đội Thanh tra giao thông trực thuộc triển khai hoạt động kiểm tra tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe thứ cấp trên địa bàn TP.HCM đã được Giám đốc Sở GTVT phê duyệt.

Bên cạnh đó, Thanh tra giao thông phối hợp cùng Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe.

Thời gian triển khai đợt cao điểm là một tháng, kể từ ngày 1-6 đến hết ngày 30-6.