Tuyển nữ bội thu

Theo đó, UBND TP.HCM thưởng 1 tỉ đồng, VFF 2 tỉ đồng, Công ty Toàn Cầu thưởng 2 tỉ đồng và 100.000 USD, Bảo Việt 100 triệu đồng,... Trong đêm nhạc giao lưu với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc, báo Phụ Nữ TP.HCM vận động các doanh nghiệp thưởng 520 triệu đồng và 12.500 USD.

CT