Uber được ký hợp đồng với doanh nghiệp đủ điều kiện

Theo TTXVN, nội dung công văn cho biết Công ty Uber là một đơn vị kinh doanh về công nghệ theo giấy phép kinh doanh đã được UBND TP.HCM cấp và không kinh doanh vận tải. Vì vậy, Công ty Uber không phải là đối tượng quản lý của Bộ GTVT. Tuy nhiên, hoạt động của Công ty Uber có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải. Do đó để bảo đảm phần mềm Uber hoạt động tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, Bộ GTVT đã yêu cầu Công ty Uber chỉ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp (DN) kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh về giấy phép, phương tiện, lao động…

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh tra đột xuất và định kỳ đối với hoạt động của các DN cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm Uber. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương quan tâm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Công ty Uber về nghĩa vụ thuế, tài chính, thương mại điện tử, thanh toán quốc tế…

N.ANH