UBND TP.HCM có Chỉ thị gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2021.

tphcm-nhap-ngu
Năm 2021, TP.HCM tiếp tục tuyển quân tròn khâu. Ảnh: H.GIANG

Theo đó, năm 2020, TP.HCM đã hoàn thành tốt chỉ tiêu của Chính phủ giao về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ… đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Năm 2021, TP.HCM tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó. Trong đó, TP tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân có tỉ lệ cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1% trở lên; trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên; sức khỏe loại I, loại II đạt từ 70% trở lên.

TP.HCM ưu tiên tuyển chọn thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ. Những thanh niên có năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giao cho các đơn vị thuộc Quân khu huấn luyện để tham gia Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2021, bổ sung cho Đoàn Văn công Quân khu.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn năm nay, UBND TP yêu cầu Bộ Tư lệnh TP thông báo chỉ tiêu giao quân cho từng đầu mối đơn vị quân đội và hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự quận/huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt.

UBND TP cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh TP tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức cho công dân về trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự,…

Về phía Công an TP phải nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị thường trú tại địa phương, tổ chức xác minh lai lịch chính trị, đạo đức, học vấn, gia cảnh công dân chuẩn bị gọi nhập.

Ngoài ra, Công an TP phải thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung tổ chức khám sức khỏe, Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ, Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân.

UBND TP giao Sở Y tế TP thực hiện nghiêm quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

“Không tuyển chọn công dân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 vào quân đội,… Thành lập tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện cho công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự” – UBND TP nêu rõ.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP, cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường (kể cả số công dân 26 - 27 tuổi) hoặc thôi học về Ban Chỉ huy quân sự quận/huyện.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sở Tư pháp TP cũng đã đề xuất UBND TP xử lý, giải quyết những vướng mắc, nhất là đối với những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Do đó, Sở này phải có hướng dẫn thống nhất về việc xử lý công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự, kể cả công dân không chấp hành việc sơ tuyển trước khi gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Sở LĐ-TB&XH TP có nhiệm vụ chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên. Sở này cũng phải tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống…..

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao TP tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân về Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với công dân nam trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Việc này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...